Dílo

Slovo Kristovo 2 (1952, původní znění)

1           Otevřete mi srdce svá, vyznavači moji, kteří mne ctíte! Přicházím k vám jako Učitel váš, který vás chce vyučit, abyste nežili jen podle těla, ale podle moudrosti ducha, abyste nebloudili na cestách, po nichž se člověk ubírá za svou spásou, ale šli tam, kde jsem...

Slovo Kristovo 1 (1952, původní znění)

                    Člověče, hlubino až ke mně bezedná -                 v tobě jsem se skryl až k nepoznání sebe, k nenalezení se v...

Přepisy díla

Boženčino dílo přepisovalo na stroji mnoho lidí. Boženka někdy texty dodatečně upravovala, proto  jeden text může mít i dvě částečně rozdílná znění; pozdější úpravu autorka pokládala za lépe vystihující. Na těchto stránkách uveřejňujeme dílo z přepisů Jiřího Voláka,...