Boženka Cibulková (Životopisná data)

Narodila se dne 6. července roku 1914 v obci Svébohov na severní Moravě jako Božena Amálie Čulíková. Byla z dvojčat, chlapec však zemřel. Za dva roky se narodil bratr Vojtěch
a pak sestra, která zemřela jako malé dítě. V šesti letech Boženka ztratila otce, a když jí bylo deset let, maminka se znovu provdala. Odstěhovali se na Malou Moravu, kde se narodila nevlastní sestra Josefa, o deset let mladší.

Za války v roce 1942 Boženka těžce onemocněla, bylo jí dvacet osm let. Tehdy poprvé uslyšela vnitřní hlas, který ji uklidňoval. Při přechodu fronty a bombardování ji tentýž hlas ujistil o ochraně její i celé rodiny. Později jí oznamoval některé budoucí události z jejího života.

Po válce pracovala jako knihovnice v Malé Moravě. Měla všestranný zájem o kulturní dění,
o výchovu a vedení mládeže a také o otázky duchovního rázu.

Koncem října 1948 se seznámila s ovdovělým Františkem Cibulkou z Boskovic, který byl
o čtrnáct let starší a duchovně neobvykle vzdělaný. Ten se pak 6. srpna 1949 stal jejím manželem.

Dne 6.9.1949 se u Boženky probudil i vnitřní zrak a byl jí naznačen její budoucí úkol.

Na Hromnice 2.února 1950 prožila mystické setkání s Kristem. Tento zážitek vždy pokládala za počátek své duchovní práce.

V říjnu roku 1953 postihly rodinu a příbuzné v Boskovicích domovní prohlídky a vyšetřování prokurátorem u soudu. Byli obviňováni z nedovoleného náboženského shromažďování
a rozmnožování textů. Manžel byl degradován z místa ředitele školy.

16.10.1955 František Cibulka zemřel.  Boženka odešla k sestře zpět na Malou Moravu.

V šedesátých létech se přestěhovala do Mohelnice, kde získala díky přátelům z Brna samostatný družstevní byt.

V druhé polovině šedesátých let se začala formovat skupina v Praze. Byly také v Brně, Zábřehu, Hlinsku, Liberci, i jinde. V této době politického uvolnění byly samizdatově vydány některé spisy pod pseudonymem Maria Viktoria (Žalmy, Vnitřní obroda).

Od roku 1973 se začaly konat kromě místních modlitebních setkání také sedmkrát do roka Dny Boží. Přestože se odevšad sjíždělo až sto lidí, mohly se konat jen v domech a bytech přátel, s rizikem pronásledování od StB. Podvakrát ještě musela Boženka a její přátelé čelit jejich vyšetřování. V činnosti však vždy pokračovala.

Po sametové revoluci se dočkala knižního  vydání několika dalších titulů (Oslovení národa, Slovo Kristovo, Uzavření minulosti, Vnitřní obroda). Ostatní se dosud šíří přepisováním
a na knižní vydání teprve čekají.

Napsala rozsáhlé dílo, přes tři tisíce stran. Nezaměřovala se na osobní vzestup jednotlivce, to bylo ponecháno každému samostatně jemu nejbližším způsobem. Setkávání chápala především jako duchovní službu pro celou šíři života na Zemi, ve vesmíru i v neviditelnu.

Zemřela 2.12.1995 a je pochována v Mohelnici.

Historie Andělskolidského společenství

Prvními posluchači a čtenáři oznámení, zážitků, modliteb a poučení Boženky Cibulkové byli členové její rodiny a několik přátel.

Skupina se brzy rozrůstala a v roce 1973 se začala nazývat Andělskolidské společenství. Dosud přibývají noví členové. Mají různá vyznání a zůstávají příslušníky svých církví nebo jsou duchovně hledajícími lidmi bez zařazení.