Dílo

Slovo Kristovo 2 (první upravené znění, 1960)

Slovo_Kristovo_2_prvniUZ.pdf (123882)

Slovo Kristovo 1 (první upravené znění, 1960)

Slovo_Kristovo_1_prvniUZ.pdf (147204)

Cesta duše (1962, původní znění - členění po kapitolách)

Úvod   Tato kniha dává nahlédnout jen do okrajových složitostí života. Je malou skořápkou plující jeho oceánem, bezednem jevů a dějů, vyjádřením projevené činnosti tvůrčího Božství. Nevyčerpává problémy a neříká vše. Je jen náčrtem bohatého životního obrazu, v němž člověk má svou výraznou...

Vánoce 1951-1954 (původní znění, původní členění)

V Á N O C E   1   (1951)   Předmluva   Vánoční duchovní práce spočívá především v tom, abychom byli dobře vnitřně připraveni pro přijetí Božích milostí, které plynou z vánočního mysteria Boží lásky, která v tento svatý čas je obzvláště štědrá a nakloněná k lačným...

Velikonoce (původní znění, původní členění, 1951 -1954)

V e l i k o n o c e   1   (1951)   Golgota - oběť Boží lásky k člověku    Nesmírné Kristovo dílo duchovní obrody lidstva, započaté Golgotou, je posud nepoznané a neobjasněné. Jsou mnohé věci, které nemohly být do hloubky dosud člověku objasněny, poněvadž...

Slovo Kristovo 7 (1955, původní a jedinné znění)

Vy mne málo znáte. Nejste dosud poučeni o tom, kdo jsem, čím naplňuji život, co je mi k lítosti či k radosti, v jakém rozsahu, jak, kdy a kde působím. Kdybyste věděli, co je mou lítostí, z čeho vyrůstá osten bolesti, nedivili byste se, že trpí ti, kdo jsou v duchu se mnou spojeni. V jejich...

Slovo Kristovo 6 (1967, původní a jediné znění)

Jsem potěšen tebou, synu, který mne dlouho a vytrvale hledáš a voláš na své cesty, chtěje ruku v ruce se mnou kráčet životem. Vím, cítíš se beze mne sláb, neschopný činit dobré, být moudrý, v lásce a míru žít se všemi. Tvé hledání mne přichází v pravý čas, kdy já hledám tebe jako svého syna. Je to...

Slovo Kristovo 5 (1966, původní a jediné znění)

Hluboké - bezedné jsou mé prameny vědění. Kdo netouží po jejich lahodné i hořké chuti - má malé, slabé poznání. Po kapičkách ochutnává pravdu. Proto jde dětskými krůčky životem k Cestě, jíž jsem na věky. Vstupuje do ní až v poslední minuty, kdy světlo Země nad ním zapadá, a jiní, silnější a...

Slovo Kristovo 4 (1952, původní znění)

1   Poznejte mě, lidé, poznejte svého Boha, abyste se neobraceli k marným věcem, abyste nemilovali tělesný život, ale abyste se naučili milovat skrytý život ducha, plný podivuhodných krás. Poznejte, že jsem živ, že se zjevuji jako Duch pravdy, jako Duch Boží, jako Ježíš, jako Kristus, jako...

Slovo Kristovo 3 (1952, původní znění)

1 Ti, kteří věří, že jsem a dávají najevo úctu i lásku ke mně, dostávají podle stavu svého srdce podíl ze všeho, co jsem již dal, co dávám nyní i co budu dávat v budoucnu člověku. Tyto podíly jsou tak velké, jak je kdo shledán silným ve víře, důvěře i lásce ke mně, jakou míru jich má v srdci. Kdo...