Co je cílem těchto stránek

Pozoruhodný mystický odkaz Boženky Cibulkové přitahuje zájem mnoha duchovně zaměřených lidí. Stává se však, že si z jejího díla vezmou jen to, co se hodí k jejich vlastnímu pojetí. Text bez kontextu pak dostává jiný výklad, který s celkem nesouzní.

Chceme předkládat pouze slova samotné Boženky Cibulkové, ověřená originálními rukopisy nebo autentickými nahrávkami jejích projevů, bez dodatečných komentářů. Chceme zpřístupnit její vzácné dílo v původní formě bez úprav (kromě těch, které provedla autorka sama).

Současně si dovolíme upozorňovat na případy nesouhlasného výkladu jejích myšlenek, pokud na takové někde přijdeme.