Archandělské znaky

13.05.2013 14:56

V roce 1973 byla Boženka Cibulková inspirována k vytvoření znaku archanděla Michaela, který by charakterizoval jeho činnost. Podle jejích instrukcí dala znaku výtvarnou podobu Marie P., tehdejší členka našeho společenství. Stejně tak vznikly o málo později ještě znaky archandělů Gabriela, Rafaela a Azraela. Všechny čtyři znaky byly spojeny k sobě do jednoho celku.      

S působností těchto čtyř archandělů nás seznamuje text z roku 1975 nazvaný Promluvil Kristus. Je součástí tzv. Knihy soudu a milosti sestavené z různých textů Boženky Cibulkové.

V roce 1980 přijala Boženka Cibulková od andělů Boží pokyn přenést zvláštním modlitebním úkonem posvátné znaky archandělů od Českého národa do národů Země, aby i v nich působila archandělská ochrana a Boží pomoc v Kristu.

Znak byl darován společenství k zesílení modliteb univerzální spásy (nikoli pro osobní potřebu) jako vyjádření spolupráce archandělů s námi. Archandělské znaky jsou osobní distinkcí a každý je má nosit u sebe. 

 

Význam archandělských znaků (popis Boženky Cibulkové)

 

Archanděl Michael    –   vede, učí a chrání národy

Modrý kruh:                     nekonečno Božského jsoucna

Bílý štít:                           značí činnost Lásky a zároveň její  nejvyšší ochranu

Dvě zlaté lipové ratolesti:   znamenají Boží Moudrost a Boží Vůli vložené do činnosti Lásky

Lípa:                                posvátný strom českého národa,

                                       Michaelova činnost je soustředěna v prostoru
                                       českého národa v pracovním poli duchovního slovanství

 

Archanděl Gabriel    –    pečuje o vnitřní duchovní život, rozvíjí jej

Stříbrný kruh:                   znamená oblast duše, nitro člověka

Zlatá lilie uprostřed:          značí péči archanděla Gabriela o Božství vložené do člověka, 
                                       rozvíjí je a chrání

 

Archanděl Rafael    –     přenáší životní síly z duchovní sféry do pozemských těl

Čtverec:                          značí silové pracovní pole Rafaelovo

Zelená barva:                   značí základní i vyšší životní sílu

Tři zlaté klasy:                  znamenají tři životní silové proudy život udržující a rozvíjející

 

Archanděl Azrael    –     strážce prahu smrti – otvírá zásvětní život

Trojúhelník na základně:    znamená tajemství smrti

Fialová barva:                   znamená cestu přes pokání a očistu

Dva zlaté klíče:                 znamenají zmocnění otvírat pozemským bytostem vyšší svět

                                       Archanděl Azrael střeží průchod mezi světy:
                                       jedním klíčem otvírá vstup a druhým ten průchod uzamyká.

 

Zpět