Pozdrav Bohu

12.05.2013 23:56

Všemohoucí, Uctívaný, Milovaný - náš Bože, náš Pane!

Tobě pozdrav lásky od andělů, lidí i všeho stvoření. Pozdrav Tobě z celého Božího království, z říší světla a krás. Z výšin nebes a hlubin Země. Pozdrav Tově ze všech zářících hvězd. Pozdrav Tobě každého srdce. Pozdrav Tobě myšlenek pokoje a míru. Pozdrav Tobě myšlenek vroucího citu, k nimž se připojují květy Země i vůně nebeských lotosů.
   Pozdravy Tobě světců ze sídla ticha a blaženosti. Pozdravy Tobě pozemské, nebeské, osobní, vesmírné. Pozdravy Tobě lásky vždy a odevšad. Pozdravy synovské Tobě - Otče náš!

(Boženka Cibulková - Den prosby 1)

Zpět