Slovo Krista k Božence

"Nové věci se dějí a dít budou a ty je budeš zjevovat, pokud budeš na Zemi žít, pokud se neuzavřou tvá ústa, ruce nesloží, nohy nezemdlí a tělo nezemře. Až toto přijde a ty odejdeš a chvíle* ještě uplyne, pak se Kristus zjeví sám, ale ne již skrze člověka, ale sám sebou, aby změnil život Země a dal člověku nové tělo a pronesl poslední slovo k těm, kdo na Zemi v ten čas budou žít."

(z knihy Boženky Cibulkové - Promluvy k B)

* výkladová poznámka: rozumějme "chvíle" z Božího pohledu

 

Slovo Krista o falešných prorocích

"Halasné trouby jsou vždy podezřelé z nepravých tónů, a proto ten, kdo se příliš vychloubá pověřením Božím, bývá často pověřencem ďáblovým - neboť nikdo o sobě nemůže nic tvrdit, dokud jeho skutky to neukáží a nepodají o tom svědectví.

Věc Boží je svatá, neposkvrnitelná a nedoknutelná věcmi člověka.

Jen čistá nádoba ji může přijmout. To je zákon přísný a věčný, jako je věčný ten, komu je dána.

Neboť nebe a Země pominou, ale slova má nepominou....

Neboť podle slov poznáte mne a já podle skutků poznám vás...."

 

(z knihy Boženky Cibulkové - Promluvy k B)

 

 

Co je cílem stránek

Pozoruhodný mystický odkaz Boženky Cibulkové přitahuje zájem mnoha duchovně zaměřených lidí. Stává se však, že si z jejího díla vezmou jen to, co se hodí k jejich vlastnímu pojetí. Text bez kontextu pak dostává jiný výklad, který s celkem nesouzní.

Chceme předkládat pouze slova samotné Boženky Cibulkové, ověřená originálními rukopisy nebo autentickými nahrávkami jejích projevů, bez dodatečných komentářů. Chceme zpřístupnit její vzácné dílo v původní formě bez úprav (kromě těch, které provedla autorka sama).

Současně si dovolíme upozorňovat na případy nesouhlasného výkladu jejích myšlenek, pokud na takové někde přijdeme.

© 2012 Kopírování a šíření obsahu je možné pouze
pro nekomerční užití v nezměněné podobě s řádnou citací - aktivními odkazy na internetové stránky.

Novinky

Slovo Kristovo 3 (první upravené znění, 1960)

10.07.2020 14:34
Přinášíme Vám první úpravu textu Slova Kristovo 3, která byla učiněna Boženkou Cibulkovou v roce 1960. Text je uložen v sekci Dílo.

Kniha žalmů (původní znění, 1951)

10.07.2020 11:01
V sekci Dílo nově naleznete Knihu žalmů v jejím původním znění z roku 1951.

Slovo Kristovo 2 (první upravené znění, 1960)

03.04.2020 10:24
Přinášíme Vám druhý díl Slova Kristova s úpravami Boženky Cibulkové z roku 1960. Slovo Kristovo 2 je stejně jako Slovo Kristovo 1 v přepisech Jiřího Voláka rovněž ve třech verzích - v původním z roku 1952, v prvním upraveném znění z roku 1960 a ve druhém upraveném znění z roku 1970. Znění Slova...

Slovo Kristovo 1 (první upravené znění, 1960)

23.03.2020 14:24
Přinášíme Vám Slovo Kristovo 1 v prvním upraveném znění se změnami v díle, které Boženka Cibulková učinila a do Slova Kristova vepsala v roce 1960. Slovo Kristovo 1 až 4 mají v přepisech Jiřího Voláka přepisy tři (původní z roku 1952, první upravené z roku 1960 a druhé upravené z roku 1970), díly...

Cesta duše - 1962, původní znění - členění po kapitolách

14.04.2016 20:29
V této knize Boženka CIbulková bravurně popisuje cestu, kterou prochází duše během svého vývoje. Jedná se o studijní text.

Vánoce - původní znění, původní členění

17.12.2014 00:00
V sekci Dílo naleznete původní znění svazku Vánoce v jeho původním členění. Texty  vznikaly v letech 1951-1954.

Velikonoce - původní znění, původní členění

12.06.2014 09:03
V sekci dílo nově naleznete Velikonoce z cyklu Duchovní rok v jeho původním znění a původním členění textu.

Slovo Kristovo 7 - jediné původní znění

22.04.2014 07:12
K přečtení je již i Slovo Kristovo 7 z roku 1955, které je závěrečnou částí knihy Slovo Kristovo. Je uveřejněno v jeho původním a jediném znění a naleznete jej v sekci Dílo.

Slovo Kristovo 6 - jediné původní znění

02.04.2014 08:44
V sekci Dílo nově naleznete šestou část Slova Kristova. Tato část má jediné znění a Boženkou Cibulkovou bylo napsáno v roce 1967.

Slovo Kristovo 5 - jediné původní znění

06.02.2014 10:25
Uveřejnili jsme 5. část Slova Kristova z roku 1966. Slovo Kristovo 5 má jediné znění, celé si je již nyní můžete přečíst stejně jako ostatní kapitoly v sekci Dílo. Přímo na zmiňovanou kapitolu se dostanete z tohoto odkazu.